ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุชาติ    ทองสมนึก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หนองชุมแสงวิทยา
สังกัด สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)