ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุชาติ    ทองสมนึก
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองชุมแสงวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-32772333