ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อารีย์    ศรีแจ้
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหญ้าปล้องวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)