ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กิตติเดช    เปรมกมล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองหญ้าปล้องวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)