ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิษณุ    สุขนิติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
สังกัด
สพป.สมุทรสาคร