ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ส่องฟ้า    จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)