ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วีรินทร์    จั่นทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)