ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สุนีย์    ประกาศวุฒิสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
สังกัด สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)