ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณภัทร    ศิลปศร
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)