ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ชลาลักษณ์    ทองย้อย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สวีวิทยา
สังกัด สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)