ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จุไรรัตน์    ศรีสุข
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
สังกัด
สพป.กระบี่