ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สำรวย    ภักดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
สังกัด สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)