ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยศักดิ์    คงแก้ว
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)