ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พัชรีย์    จันทร์ทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากพนัง
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)