ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เฉลียว    อินทร์แป้น
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ควนขนุน
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)