ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศรีเพ็ญ    กาญจนะกำเหนิด
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปัญญาวุธ
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)