ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว เกศินี    เนาสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)