ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ธนากร    ทับไทร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขาแก้ว
สังกัด สพป.กระบี่