ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนากร    ทับไทร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาแก้ว
สังกัด
สพป.กระบี่