ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จารุวรรณ    ควนวิไล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งสูง
สังกัด
สพป.กระบี่