ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กฤติกา    นิลเพชร
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ่าวลึกประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)