ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปานใจ    แจ่มใส
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อ่าวลึกประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)