ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พลภัทร    ธีระกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอ่าวน้ำ
สังกัด
สพป.กระบี่