ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พรชัย    สัสดีเดช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านควนใต้
สังกัด
สพป.กระบี่