ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมพงษ์    เกิดรักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)