ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ขจรจิตร    ตะหมัง
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สภาราชินี จังหวัดตรัง
สังกัด
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)