ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ขจรจิตร    ตะหมัง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สวัสดิ์รัตนาภิมุข
สังกัด สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)