ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปาจรีย์    สุวัตถิกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พิชัยรัตนาคาร
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)