ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฏฐวัฒน์    คลายทุกข์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สตรีระนอง
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)