ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เรวัต    แซ่ลิ่ม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท้ายเหมืองวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)