ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มาเรีย    สะมาโระ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านตาแกะ
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1