ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพร    สุขเกษม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กระแสสินธุ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)