ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกษม    รัตนโชติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กระแสสินธุ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)