ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พิมพร    บุญนะรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พะตงประธานคีรีวัฒน์
สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)