ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมใจ    ศรีสะกุล
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)