ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมบูรณ์    หนูเกลี้ยง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)