ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนิตย์    สินยัง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)