ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมหมาย    โอภาษี
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรียานุสรณ์
สังกัด
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)