ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิริยะ    เอกปิยะกุล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ตราษตระการคุณ
สังกัด
  สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  039511151