ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พิริยะ    เอกปิยะกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ตราษตระการคุณ
สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)