ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิริยะ    เอกปิยะกุล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์)
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  39599505