ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำลอง    อุทัยรัศมี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สฤษดิเดช
สังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 1