ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มนัส    เหมเวช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)