ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภิรมย์    ลี้กุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังจันทร์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)