ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรพิมล    แม้นญาต
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กบินทร์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)