ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ธิดา    ธนาวนิชกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)