ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายณัฐชนน    ขาวสอาด
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  038443191