ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จันทร์ษา    ชัยวัฒนธีรากร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนองน้ำเขียว
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1