ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักกฤษ    อุทัยกลม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ผินแจ่มวิชาสอน
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)