ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิรัชญา    บัวทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพรุเตย
สังกัด
สพป.กระบี่