ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว จิรัชญา    บัวทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านพรุเตย
สังกัด สพป.กระบี่