ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว น้ำเงิน    อานามวัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดเขาฉลาก
สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3