ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีรภัทร    สงวนทรัพย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแหลมฉบัง
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 3