ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชุติมา    รอดประทับ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแหลมฉบัง
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 3