ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นันทนา    เพียรพิจิตร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังจันทร์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)