ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จรีภรณ์    โพธิ์อ่อง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)